Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Wisit Sasanatieng
Trang chủ / Đạo diễn / Wisit Sasanatieng

Wisit Sasanatieng

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 28/06/1963
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Thái Lan

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Đang cập nhật