Wayne Thornley

  • 2121

Wayne Thornley là một diễn viên và đạo diễn, nổi tiếng với Zambezia (2012), Spring Break Shark Attack (2005) và hậu quả (2003).

Ngày sinh : 1/1/1981

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Mỹ

Đang cập nhật hình ảnh

Tiểu sử

Đang cập nhật

Bài viết liên quan