Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Từ Tranh
Trang chủ / Đạo diễn / Từ Tranh

Từ Tranh

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 18/04/1972
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Trung Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Đang cập nhật