Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Trish Sie

Trish Sie

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đang cập nhật

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

PITCH PERFECT 3

PITCH PERFECT 3

Đang cập nhật

STEP UP ALL IN

STEP UP ALL IN

Đang cập nhật

Tiểu sử