Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

 Tim Story

Tim Story

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 13/03/1970
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

RIDE ALONG 2 / CỚM TẬP SỰ
Tom And Jerry

Tom And Jerry

Đang cập nhật

Tiểu sử

Đang cập nhật