Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Steven Soderbergh
Trang chủ / Đạo diễn / Steven Soderbergh

Steven Soderbergh

Updating...

  • Ngày sinh: 14/01/1963
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating...