Robert Zemeckis

  • 3399

Robert Zemeckis tên thật là Robert Zemeckis Lee sinh ngày 14 tháng 5 1952 là một nhà làm phim và nhà biên kịch người Mỹ.

Ngày sinh : 14/5/1951

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

Thường làm việc với văn bản đối tác Bob Gale, bộ phim trước đó của Robert cho thấy ông có một tài năng cho bộ phim hài nhố nhăng (Romancing the Stone (1984), 1941 (1979)) và các loại xe hiệu ứng đặc biệt (Who Framed Roger Rabbit (1988) và Back to the Future (1985)). Bộ phim sau này của ông đã trở nên nghiêm túc hơn, với những thành công rực rỡ xe Tom Hanks Forrest Gump (1994) và bộ phim Liên hệ với Jodie Foster (1997), cả hai bộ phim được đánh giá cao. Một lần nữa, những bộ phim này kết hợp các hiệu ứng tuyệt đẹp

Bài viết liên quan