Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Paul King

Paul King

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đang cập nhật

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

PADDINGTON 2

PADDINGTON 2

Đang cập nhật

PADDINGTON

PADDINGTON

Đang cập nhật

Image Not Found

Đang cập nhật

Wonka

Wonka

Đang cập nhật

Tiểu sử