Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Pål Øie

Pål Øie

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Na Uy

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

The Tunnel

The Tunnel

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating