Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Ô Nhĩ Thiện
Trang chủ / Đạo diễn / Ô Nhĩ Thiện

Ô Nhĩ Thiện

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 01/01/1972
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Trung Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Tiểu sử

Đang cập nhật