Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Mette Tange
Trang chủ / Đạo diễn / Mette Tange

Mette Tange

Updating...

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đức

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating...