Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Luke Sparke
Trang chủ / Đạo diễn / Luke Sparke

Luke Sparke

Updating

  • Ngày sinh: 01/01/1960
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Úc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating