Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Lisa Addario
Trang chủ / Đạo diễn / Lisa Addario

Lisa Addario

Updating

  • Ngày sinh: 01/01/1951
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating