Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Lê Hướng Nam
Trang chủ / Đạo diễn / Lê Hướng Nam

Lê Hướng Nam

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đang cập nhật

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tôi Là Não Cá Vàng

Tôi Là Não Cá Vàng

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating