Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Kim Jong-kwan
Trang chủ / Đạo diễn / Kim Jong-kwan

Kim Jong-kwan

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đang cập nhật

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

JOSÉE

JOSÉE

Đang cập nhật

Tiểu sử