Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Kim Do-young
Trang chủ / Đạo diễn / Kim Do-young

Kim Do-young

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đang cập nhật

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Kim Ji-Young: Born 1982

Kim Ji-Young: Born 1982

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating