Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Khâu Lễ Đào
Trang chủ / Đạo diễn / Khâu Lễ Đào

Khâu Lễ Đào

Updating...

  • Ngày sinh: 01/01/1980
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Trung Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

The White Storm 2 - Drug Lords
The White Storm 3: Heaven or Hell
ALWAYS BE WITH YOU

ALWAYS BE WITH YOU

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating...