Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Kelvin Tong
Trang chủ / Đạo diễn / Kelvin Tong

Kelvin Tong

Đang cập nhật...

  • Ngày sinh: 29/01/1980
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Singapore

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Đang cập nhật...