Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Joe Chien

Joe Chien

Updating

  • Ngày sinh: 01/01/1980
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đài Loan

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

NHÀ SỐ 81 KINH THÀNH

NHÀ SỐ 81 KINH THÀNH

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating