Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Jeffrey Lau
Trang chủ / Đạo diễn / Jeffrey Lau

Jeffrey Lau

Updating

  • Ngày sinh: 02/08/1952
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Hồng Kông

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating