Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

James Ngô
Trang chủ / Đạo diễn / James Ngô

James Ngô

Updating

  • Ngày sinh: 01/01/1986
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

SẮC ĐẸP NGÀN CÂN

SẮC ĐẸP NGÀN CÂN

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating