Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

James Gray
Trang chủ / Đạo diễn / James Gray

James Gray

Updating

  • Ngày sinh: 14/04/1969
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Ad Astra

Ad Astra

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating