Hồng Kim Bảo

  • 5449

Đang cập nhật...

Ngày sinh : 7/1/1952

Chiều cao: 170 cm

Quốc tịch: Hồng Kông

Tiểu sử

Đang cập nhật...

Bài viết liên quan