Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

 Genndy Tartakovsky
Trang chủ / Đạo diễn / Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 16/01/1970
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Nga

Hình ảnh

Đang cập nhật

Tiểu sử

Đang cập nhật