Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Đồng Đăng Giao
Trang chủ / Đạo diễn / Đồng Đăng Giao

Đồng Đăng Giao

đang cập nhật

  • Ngày sinh: 14/07/1970
  • Chiều cao: 170 cm
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Nắng 3: Lời Hứa Của Cha
NẮNG

NẮNG

Đang cập nhật

NẮNG 2

NẮNG 2

Đang cập nhật

Tiểu sử

đang cập nhật