Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

David Lam

David Lam

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Hồng Kông

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

P Storm

P Storm

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating