Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

David Ayer
Trang chủ / Đạo diễn / David Ayer

David Ayer

Updating 

  • Ngày sinh: 01/01/1970
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

Đang cập nhật

The Beekeeper

The Beekeeper

Đang cập nhật

SUICIDE SQUAD / BIỆT ĐỘI CẢM TỬ

Tiểu sử

Updating