Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Danny Đỗ
Trang chủ / Đạo diễn / Danny Đỗ

Danny Đỗ

Updating

  • Ngày sinh: 01/01/1980
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

CHÍ PHÈO NGOẠI TRUYỆN

CHÍ PHÈO NGOẠI TRUYỆN

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating