Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Claude Berri
Trang chủ / Đạo diễn / Claude Berri

Claude Berri

Le vieil homme et l'enfant (1967), Germinal (1993)

  • Ngày sinh: 01/07/1934
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Pháp

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

So Long, Stooge

So Long, Stooge

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating