Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Châu Tinh Trì
Trang chủ / Đạo diễn / Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 22/06/1962
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Trung Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Tiểu sử

Đang cập nhật