Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Aod Bhandit Thongdee
Trang chủ / Đạo diễn / Aod Bhandit Thongdee

Aod Bhandit Thongdee

Mercury Man (2006), Pumpuang (2011), After Sundown (2023)

  • Ngày sinh: 01/03/1971
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Thái Lan

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

After Sundown

After Sundown

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating...