Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Alex Kurtzman
Trang chủ / Đạo diễn / Alex Kurtzman

Alex Kurtzman

Updating

  • Ngày sinh: 01/01/1960
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

THE MUMMY / XÁC ƯỚP

THE MUMMY / XÁC ƯỚP

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating